100 jaar Jeugd Rode Kruis

Jeugd Rode Kruis bestaat intussen 100 jaar!

Op 23 februari 1923 besliste de Algemene Raad van het Belgische Rode Kruis om in België een jongerenafdeling op te richten. Het 'Roode Kruis der Jeugd', later Jeugd Rode Kruis, kwam tot stand. Op 23 februari 2023 vieren wij daarom onze 100ste verjaardag en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er zullen dit jaar een aantal feestelijke acties plaatsvinden voor onze vrijwilligers en deelnemers maar ook voor iedereen daarbuiten die interesse heeft in Jeugd Rode Kruis.

Toen en nu

Toen

Waar begon het allemaal?

Benieuwd naar het ontstaan van Jeugd Rode Kruis? Lees meer over de geschiedenis van Jeugd Rode Kruis of kom het allemaal ontdekken op onze JRKermis (zie verder)

Geschiedenis

Nu

Hoe ziet Jeugd Rode Kruis eruit vandaag de dag? 

Lokaal

Jeugd Rode Kruis heeft een ruim netwerk van meer dan 70 actieve Jeugd Rode Kruiskernen in heel Vlaanderen. Deze Jeugd Rode Kruiskernen zorgen er vandaag de dag nog steeds voor dat kinderen en jongeren Rode Kruis kunnen beleven in al zijn aspecten, maar dan wel overgoten met een flinke dosis speelplezier. Die jeugdkernen worden getrokken door jeugdleiders. In totaal telt Jeugd Rode Kruis dit jaar meer dan 400 vrijwilligers die zich inzetten als jeugdleider. 

We zijn een open jeugdbeweging waar iedereen welkom is. Je hoeft bij ons geen lidgeld te betalen en bent niet verplicht om te komen, daarom spreken we over deelnemers in plaats van leden. Voor hen organiseren onze jeugdkernen leuke en leerrijke activiteiten en onvergetelijke kampen. Naar schatting telt Jeugd Rode Kruis dit jaar zo'n 1400 deelnemers tussen 6 en 18 jaar oud.

Jeugd Rode Kruis telt vandaag in totaal meer dan 700 vrijwilligers, die zich allemaal engageren voor verschillende activiteiten en projecten. Naast jeugdleider kunnen vrijwilligers zich op lokaal niveau ook inzetten als gelegenheidsmedewerker, polyvalent basisvrijwilliger, (kleuter)initiator, jeugdmonitor en (adjunct-)afdelingsverantwoordelijke.

Provinciaal

De Jeugd Rode Kruiskernen kunnen rekenen op heel wat hulp en ondersteuning van 5 provinciale teams. Zij organiseren ontmoetingen tussen vrijwilligers binnen de provincie en helpen bijvoorbeeld bij het opstarten van een nieuwe kern.

Op provinciaal niveau kunnen vrijwilligers zich ook engageren als gelegenheidsmedewerker, polyvalent basisvrijwilliger, initiator of jeugdmonitor. Vrijwilligers kunnen ook een rol opnemen als provinciaal teamlid of (adjunct-)provincieverantwoordelijke.

Nationaal

Op gemeenschapsniveau functioneert Jeugd Rode Kruis zoals een vzw. Er is een secretariaat van personeelsleden dat de organisatie ondersteunt en er is een Adviescommissie van vrijwilligers die het beleid voorbereidt.

Er zijn vrijwilligers die op gemeenschapsniveau actief zijn voor projecten of activiteiten die enkel op dit niveau, of ter ondersteuning van lokale afdelingen en provincies, worden gerealiseerd (zoals bijvoorbeeld Youth on the Run, Speelweken, Startdag, enzovoort).

Verder kunnen vrijwilligers ook helpen bij het opleiden van andere vrijwilligers, als kadervormingsbegeleider, jeugdmonitorbegeleider of trainer bij Youth on the Run. Daardoor kan Jeugd Rode Kruis 7 verschillende opleidingen aanbieden;

  • trainer Youth on the Run
  • Animatoropleiding
  • Hoofdanimatoropleiding
  • Instructeursopleiding
  • Initiatoropleiding
  • Vakdidactiek jeugdmonitor (incl voortraject)
  • Omscholingstweedaagse tot jeugdmonitor

In 2023 zijn er bij Jeugd Rode Kruis meer dan 20 vrijwilligers actief die zich inzetten om andere vrijwilligers op te leiden. Jaarlijks volgen gemiddeld 160 jongeren kadervorming bij ons. 

Een aantal werkgroepen en expertenteams bestaande uit vrijwilligers, ondersteunen Jeugd Rode Kruis bij verschillende projecten of thema's. Ze helpen met brainstormen, materiaal ontwikkelen, activiteiten organiseren, expertise inzetten en nog veel meer. 

Vier actieterreinen 

De activiteiten van Jeugd Rode Kruis worden nog steeds georganiseerd met het oog op het sensibiliseren over en het voorkomen en verlichten van het leed dat mensen overkomt. Lees hier meer over onze missie. Dit doen we net als Rode Kruis op basis van vier actieterreinen

Bloed

Bijna 70% van alle mensen heeft ooit bloed nodig, bijvoorbeeld na een ongeval in het verkeer. Gelukkig zijn er mensen die bloed geven om zo anderen te helpen. Om het bloed geven in Vlaanderen te ondersteunen, hebben we leuke en leerrijke lespakketten opgebouwd waar jong en oud samen alles leren over het Rode Kruis, bloed en bloed geven. Daarnaast zetten jeugdkernen zich aan de hand van leuke spelletjes en activiteiten in om kinderen en jongeren meer te leren over dit thema.

Hulpverlening

Om kinderen en jongeren de basiskneepjes van eerste hulp te leren bieden wij eerstehulpinitiaties aan van 2 à 3 uur. Momenteel telt Jeugd Rode Kruis 175 initiatoren en jeugdmonitoren die deze initiaties mogen begeleiden.

Daarnaast hebben we eerstehulpcursussen waarin kinderen en jongeren in 16 uur leren wat ze moeten doen bij een ongeval, hoe ze een huidwonde moeten verzorgen, wat ze doen als iemand flauwvalt en nog veel meer. Deze cursussen worden begeleidt door jeugdmonitoren.

Ons aanbod bestaat uit 7 eerstehulpinitiaties en 2 eerstehulpcursussen. Bij deze initaties en cursussen horen publicaties zoals invulboekjes en handleidingen, die te koop zijn in onze webshop. In 2022 verkochten we hiervan ruim 19.800 exemplaren. 

Meer informatie over onze eerstehulpinitiaties en -cursussen vind je hier

Sociale activiteiten

Voor heel wat kinderen is op vakantie gaan helaas geen realiteit. Financiële of familiale omstandigheden zorgen ervoor dat zij tijdens de zomer thuis moeten blijven. Ook kinderen die in een opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming wonen, krijgen de kans vaak niet om op vakantie te gaan. Rode Kruis-Vlaanderen organiseert kampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (WOW kampen en WOW kampen +). Jeugd Rode Kruis ondersteunt deze visie en helpt hier mee om kinderen een fantastische zomer te laten beleven.

Daarnaast slaat Jeugd Rode Kruis al enkele jaren de handen in elkaar met dienst opvang verzoekers om internationale bescherming om Speelweken te organiseren voor kinderen die leven in een opvangcentrum. Door het enthousiasme en de inzet van onze vrijwilligers kunnen ook zij genieten van een week vol spelplezier. 

Hulp wereldwijd

Het Rode Kruis is over de hele wereld actief om te helpen bij allerlei rampen en conflicten, zowel tijdens de noodfase als achteraf. Ook in landen waar veel armoede heerst bieden wij hulp. Door natuurrampen en oorlogen raken familieleden elkaar soms kwijt. Vaak zijn mensen hopeloos op zoek naar hun ouders of kinderen. Het Rode Kruis helpt die mensen om vermisten op te sporen en probeert families weer bij elkaar te krijgen. Ook bij Jeugd Rode Kruis is het internationale apect nooit ver weg. Jeugd Rode Kruis organiseert regelmatig internationale projecten zoals een uitwisseling. Ook hebben we op onze website verschillende lespakketten die de gebeurtenissen in de wereld op een objectieve en duidelijke manier toelichten.

Daarnaast bieden we met het project 'Youth on the Run' jongeren de kans om zelf te ondervinden wat vluchtelingen meemaken vanaf het moment dat ze op de vlucht moeten slaan. Een intense ervaring die ze niet snel zullen vergeten, die vertrekt vanuit menselijkheid, één van de basisprincipes van Jeugd Rode Kruis. Youth on the Run is een 24 uur durende inleefervaring die wereldwijd geroganiseerd wordt. Jeugd Rode Kruis is de organisator van deze simulatie in België. 

 

Naast de normale werking van Jeugd Rode Kruis vinden er dit jaar een aantal extra acties plaats in het kader van ons 100-jarig bestaan. Ontdek hieronder onze feestkalender voor 2023! 

Feestkalender 2023

Jeugd Rode Kruis zet met de werkgroep '100 jaar Jeugd Rode Kruis' zijn schouders onder een aantal leuke acties om deze verjaardag te vieren in 2023.

Logoweek - 20 t.e.m. 26 februari

Onder het motto ‘Jeugd Rode Kruis bestaat (100 jaar) en iedereen mag het weten’ organiseert Jeugd Rode Kruis een Logoweek. De Logoweek is een wedstrijd voor alle lokale afdelingen waarbij we het logo van Jeugd Rode Kruis eens extra in de kijker zetten, over heel Vlaanderen. De Logoweek loopt van 20 februari 2023 tot en met 26 februari 2023. Alle lokale afdelingen krijgen een week lang de tijd om het logo van Jeugd Rode Kruis op verschillende manieren in beeld te brengen, op een plaats waar veel mensen dit kunnen zien. Die week kan jij ons logo dus overal in Vlaanderen tegenkomen, spannend! 

Fuif - 13 mei  (geannuleerd)

Wat is een verjaardag zonder een feestje?! Op zaterdag 13 mei 2023 organiseert Jeugd Rode Kruis een knal-fuif in Sint-Niklaas. Deze fuif is exclusief voor alle Jeugd Rode Kruis-vrijwilligers. 

Startdag - 2 en 3 september

De Startdag is een weekend vol ontmoetingen, workshops, spel en plezier voor alle Rode Kruisvrijwilligers jonger dan 36 jaar. We doen hier de aftrap van een nieuw werkjaar met bijhorend jaarthema. De Startdag gaat elk jaar door in een andere provincie, dit jaar is Oost-Vlaanderen aan de beurt. De Startdag begint dit jaar op zaterdag 2 september en eindigt op zondag 3 september 2023. 

De Startdag is al enkele jaren een vaste waarde binnen het Jeugd Rode Kruis, dit jaar zal deze extra in het thema staan van ons 100 jarig bestaan. 

JRKermis - 21 oktober

Op zaterdag 21 oktober organiseert Jeugd Rode Kruis een feestelijke namiddag waar voor iedereen iets te beleven valt: vrijwilligers, deelnemers, ouders, vrienden en familie,... Iedereen die geïnteresseerd is in Jeugd Rode Kruis is die dag meer dan welkom! We laten jou graag zien waar Jeugd Rode Kruis voor staat én hoe een megatoffe bende wij zijn! Meer info over dit evenement en hoe je hier kan geraken volgt later.