Coronavirus COVID-19: algemene info

13/03/20

Jeugd Rode Kruis in tijden van Coronavirus

Sinds december 2019 is er een uitbraak van luchtweginfecties in en rond de Chinese stad Wuhan. Deze uitbraak wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus COVID-19. Ook in België worden mensen getroffen door het virus. De Belgische gezondheidsautoriteiten en onze gezondheidssector zijn uiterst waakzaam en zetten alle middelen in om de volksgezondheid te beschermen (www.info-coronavirus.be). Door het groeiend aantal besmettingen in ons land heeft de overheid  vandaag de maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen verscherpt. 

Gezien de huidige situatie van het coronavirus en aangezien kinderen het virus gemakkelijk en snel kunnen verspreiden (hoewel ze zelf minder ernstige symptomen ontwikkelen), hebben wij besloten om alle geplande activiteiten voor kinderen van Jeugd Rode Kruis, inclusief (meerdaagse) activiteiten, vanaf nu tot en met 19 april te annuleren. Het gaat hierbij over alle activiteiten georganiseerd door onze vrijwilligers, zowel voor haar eigen deelnemers als extern publiek (onderwijs, jeugdwerk). 

Enkele tips om Corona-besmetting tegen te gaan

We geven jullie graag enkele tips mee om besmetting tegen te gaan: 

  • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie je hier.
  • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
  • Blijf thuis als je ziek bent – wij vragen je om niet deel te nemen aan activiteiten als je griepsymptomen hebt. 
  • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
  • Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.
  • Houd afstand van andere personen, minimum 1 meter, bij voorkeur 2 meter

 

×