Gezocht: een jonge m/v/x met veel goesting en talent voor verbinding

09/03/21

AC-voorzitter zijn...

... geeft je een unieke blik achter de schermen en laat toe een jeugdige stempel kunnen drukken op het beleid van Rode Kruis-Vlaanderen

... is met 50 Jeugd Rode Kruisers uit heel Europa nadenken over de toekomst van Red Cross Youth

Mathias V.

 

Wat doet een adviescommissievoorzitter?

Intern/extern informeren & vertegenwoordigen

Je bent op de hoogte van wat er leeft in het jeugdwerklandschap in het algemeen en bij (Jeugd) Rode Kruis in het bijzonder, door

 • contacten te onderhouden met vrijwilligers, bijvoorbeeld via de Startdag, provinciale activiteiten, Rode Kruisfeest …;
 • contacten te onderhouden met stafmedewerkers en manager Jeugd Rode Kruis;
 • deel te nemen aan vergaderingen van het Interprovinciaal Werkoverleg (4 keer per kalenderjaar);
 • deel te nemen aan internationale ontmoetingen (ongeveer 1 keer per jaar);
 • Jeugd (Rode Kruis) te vertegenwoordigen binnen en buiten de (internationale) Rode Kruis Organisatie;
 • deel te nemen aan de Gemeenschapsraad (4 zaterdagen per jaar) en de expertise van Jeugd Rode Kruis hierin te vertegenwoordigen.

Samenwerken en verbinden

Je bent de (ver)bindende kracht tussen de Jeugd Rode Kruis beroepskrachten en de vrijwilligers door

 • samen te werken en te overleggen met manager en stafmedewerkers Jeugd Rode Kruis via mail, telefoon en/of overlegmomenten; 
 • samen te werken en te overleggen met de provinciale teams;
 • een aanspreekpunt te zijn voor vrijwilligers; 
 • samenwerken met de adviescommissievoorzitters van de andere disciplines.

Beleidsopvolging

Jeugd Rode Kruis schrijft om de vier jaar een nieuwe beleidsnota en rapporteert jaarlijks aan het departement Jeugd. Jij ondersteunt dit mee door

 • beleidsnota en rapportering op te volgen;
 • de richting die we inslaan te bewaken met oog op gelijkstemming met de beleidsnota.

Leiden

Jij stuurt de Adviescommissie (AC), Raad van Bestuur (RvB) en Algemene Vergadering (AV) van Jeugd Rode Kruis aan door

 • het leiden van het AC en de RvB (6 keer per kalenderjaar);
 • het leiden van de AV (2 avonden per kalenderjaar);
 • het formuleren van niet-bindende adviezen aan het Directiecomité, de gemeenschapsraad of interne werkgroepen/expertenteam in samenwerking met de manager en stafmedewerkers van Jeugd Rode Kruis.

Algemene functieprofiel

Het algemene functieprofiel van een AC-voorzitter kan je hier vinden.

 

Wie is de Adviescommissievoorzitter?

Waarden, normen en interesses

 • je hebt belangstelling voor het Rode Kruis;
 • je handelt volgens de Fundamentele Beginselen van de internationale Rode Kruisverenigingen;
 • je bent bereid om op een loyale en respectvolle manier met alle betrokkenen (zowel vrijwilligers als beroepskrachten) samen te werken;
 • je kan discreet en diplomatisch omgaan met de informatie die je verkrijgt;
 • je hebt interesse in beleidsmatig werken;
 • je bent communicatief en assertief.

Opleiding

 • je bent bereid om de hoofdanimatoropleiding te volgen binnen het jaar na je aanstelling (indien je dit nog niet deed).

Vereisten

 • je bent tussen 18 en 35 jaar oud;

Een meerwaarde

 • je hebt jeugdwerkervaring of ervaring met kinderen en jongeren;
 • je bent mobiel (bijvoorbeeld het beschikken van een rijbewijs);
 • je hebt kennis van het Engels en/of het Frans.

 

Wat mag jij van ons verwachten?

Een AC-voorzitter word je niet zomaar van de ene dag op de andere. We ondersteunen je hier graag bij.

 • Bij deze start van je functie plannen we samen een verkennend gesprek in waar wederzijdse verwachtingen verder uitgesproken en ingevuld worden.
 • We stemmen samen de best mogelijke manier van samenwerken af, rekening houden met je eigen professionele of privé-agenda.
 • Je krijgt de kans om de nodige opleidingen te volgen die jou in jouw functie verder kunnen ondersteunen. We voorzien ook tijd en ruimte om je in te werken in de (lopende) dossiers.
 • Je krijgt een onkostenvergoeding voor bv. transportkosten in het kader van je functie.
 • Je krijgt heel wat kansen om Jeugd Rode Kruis (internationaal) te vertegenwoordigen.
 • Enorm veel leermogelijkheden.
 • Eeuwige dank!

 

Procedure verkiezing

Als je je kandidaat wil stellen, heb je eerst een gesprek met de Reflectiecel Gemeenschapsraad. Je neemt hiervoor contact op met de Coördinator Vrijwilligersbeleid op het emailadres vrijwilligersbeleid@rodekruis.be met als onderwerp: Kandidatuur AC-voorzitter Jeugd Rode Kruis.

De Reflectiecel geeft je een advies over je kandidatuur. Dit advies zal ook bekend gemaakt worden aan het betrokken AC.

Daarna kan je je officieel kandidaat stellen. Dit doe je door je motivatiebrief of -filmpje, visietekst en cv te bezorgen aan de Adviescommissie van Jeugd Rode Kruis, via gaelle.huysentruyt@rodekruis.be. De deadline hiervoor ligt op 1 mei 2021. Daarna sluiten we de vacature af. Hou er dus rekening mee dat het advies van de Reflectiecel ook tegen die deadline gekend dient te zijn.

Vervolgens stel je je voor tijdens de volgende vergadering van de Adviescommissie. Tijdens die vergadering zal een verkiezing georganiseerd worden over je kandidatuur. De nieuwe voorzitter moet tot slot voorgelegd en aanvaard worden door de Gemeenschapsraad. Het mandaat start daarna.

 

Meer informatie

Wens je meer informatie omtrent de inhoud en verwachtingen van deze vacature, neem dan contact op met Anne Peeters via anne.peeters@rodekruis.be of via 015/44.35.77.

Onze vorige AC-voorzitters kunnen als geen ander uitleggen wat deze functie nu exact inhoudt. Zij staan je dan ook met plezier te woord. Ga je graag in op dit aanbod, contacteer Anne.

Werp hier alvast een blik op een dag in het leven van Tom Simoens, AC-voorzitter 2019-2020.

De volledige oproep nog eens nalezen? Dat kan hier!