Train The Trainer nu ook voor lager onderwijs

12/12/17

Jeugd Rode Kruis bood al opleidingen aan voor leerkrachten van het secundair en het hoger onderwijs om zelf eerste hulp aan leerlingen aan te leren. Voortaan hebben we ook een aanbod voor leerkrachten van het lager onderwijs. Dankzij deze training kan je weldra zelf aan de slag met de leerlingen vanaf het eerste leerjaar.

 

Train The Trainer Lager Onderwijs

Train The Trainer Secundair en Hoger Onderwijs