Lesgeversopleidingen eerste hulp

Initiatoropleiding

Traject

1 dag

Verplicht voor

Initiatoren in spé

Inhoud

Je leert  hier de kneepjes van het lesgeven aan kinderen en jongeren. We staan stil bij het werken met verschillende doelgroepen: waarin verschillen 6-jarigen van 12-jarigen, hoe moet je jouw manier van lesgeven aanpassen, …? Je gaat tijdens de opleiding aan de slag met de verschillende lesmaterialen van Jeugd Rode Kruis. Verder bekijken we wat activerende werkvormen zijn en hoe je ze in je les kan toepassen.

En na deze opleiding?

Als initiator mag je de eerstehulpinitiaties Hupperdehulp, Hiep hiep help, Ai ai amai, Ket(c)hulp en ResQ geven. Wil je graag ook de initiaties Up 2 aid en Eerste hulp voor jeugdleiders en de cursussen Helpertje en Junior helper begeleiden? Volg dan het lesgeverstraject om jeugdmonitor te worden.

Prijs

 • Gratis

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum 16 jaar zijn.
 • Een geldig brevet Helper of sanitaire bekwaamheid hebben.

 

 

Gemeenschappelijk lesgeverstraject

Lesgevers bij Vorming, bij Hulpdienst en bij Jeugd Rode Kruis hebben deels dezelfde opleidingsbehoeften. Daarom wordt de opleiding gemeenschappelijk georganiseerd, dus met de drie disciplines samen. De gemeenschappelijke lesgeversopleiding bestaat uit vijf modules. De eerste vier modules zijn gemeenschappelijk voor alle kandidaat-lesgevers. In de vijfde module kies je voor een specifieke richting: jeugdmonitor bij Jeugd Rode Kruis, instructeur bij Hulpdienst of lesgever eerstehulpverlening bij Vorming.

Overzicht van de modules

Er zijn vier gemeenschappelijke modules:

 • Module 1: Voorbereidingsdagen (1,5 dagen)
 • Module 2: LEGO-examen (0,5 dag)
 • Module 3: Krijtlijnen voor lesgevers in spe (2 dagen)
 • Module 4: Krijtlijnen+ (1 dag)

Er is één specifieke module:

 • Module 5: Vakdidactiek lesgever eerstehulpverlening (4 + 1 dagen)
 • OF Module 5: Vakdidactiek instructeur Hulpdienst (4 + 1 dagen)
 • OF Module 5: Vakdidactiek jeugdmonitor (4 + 1 dagen)

Trajectbegeleiding met LEGO-boekje

Het LEGO-boekje wil je helpen de lesgeversopleiding tot een goed einde te brengen. Per module kan je zelf noteren waar je al goed in bent en wat nog beter kan. Ook de begeleiders kunnen in dit boekje eventueel hun feedback schrijven. Je neemt het boekje mee tijdens de ganse duur van het lesgeverstraject, en voegt er doorheen de opleiding allerhande bijlagen aan toe (lesevaluaties na oefenmomenten).

Prijs

 • Module 1: 24,50 euro
 • Module 2: 8,50 euro
 • Module 3 (twee dagen): 32 euro
 • Module 3 (driedaagse met overnachtingen): 70 euro
 • Module 4: 16 eruo
 • Module 5: 140 euro

Module 1: Voorbereidingsdagen

Deze module bereidt je voor op Module 2: LEGO-examen (LEGO staat voor LEsGeversOpleiding). Gedurende anderhalve dag wordt er dieper ingegaan op de eerstehulpkennis en -vaardigheden die noodzakelijk zijn voor jou als kandidaat-lesgever. Een deel van de informatie zal je via zelfstudie moeten instuderen.

Een vrijstelling van deze module is mogelijk voor een:

 • Arts
 • Bachelor in de geneeskunde
 • Verpleegkundige
 • Vroedkundige
 • Kinesist

Module 2: LEGO-examen

Het LEGO-examen is een medisch-inhoudelijke proef die je moet afleggen. In de regel wordt deze georganiseerd op de tweede dag van Module 1, in de namiddag. Op het examen toon je aan dat je over de nodige eerstehulpkennis en -vaardigheden beschikt om ze te kunnen overbrengen. Wanneer je geslaagd bent voor het LEGO-examen, kan je de vervolgopleiding aanvatten.

Een vrijstelling voor deze module is niet mogelijk.

Module 3: Krijtlijnen voor lesgevers in spe

Deze module is een algemene didactische opleiding van 2 dagen. Leerstijlen, het formuleren van lesdoelstellingen, lesopbouw, klassenmanagement… Alles wat je nodig hebt om te leren lesgeven komt aan bod.

Een vrijstelling is mogelijk voor mensen met een:

 • Pedagogisch bekwaamheidsbewijs
 • Bachelor of master in pedagogische wetenschappen (of licentiaat in pedagogische wetenschappen)
 • Bachelor of master in de agogische wetenschappen (of licentiaat in de agogische wetenschappen),
 • Bachelor of master in opleidings- en onderwijswetenschappen
 • Bachelor of master in onderwijskunde
 • Bachelor in het sociaal-cultureel werk

Ook volgende lesgevers van Rode Kruis-Vlaanderen kunnen voor deze module een vrijstelling krijgen:

 • Lesgever eerstehulpverlening
 • Lesgever Ongevallensimulatie
 • Kadervormingsbegeleider Jeugd Rode Kruis
 • Instructeur Hulpdienst
 • Gespreksleider Thuis Pluis?
 • Gespreksleider Vaste voet in huis
 • Gespreksleider Vaste voet in het rusthuis
 • Gespreksleider Thuisverzorgenden
 • Begeleider Schokdemper (psychosociale hulp)

Module 4: Krijtlijnen+

Deze module omvat die didactische thema’s die specifiek zijn voor eerstehulplessen binnen Rode Kruis-Vlaanderen.

Het gaat om:

 • Activerend werken in een les
 • Het geven en krijgen van feedback
 • Het gebruik van een AED-oefentoestel
 • Het onderhoud van de reanimatiepoppen
 • Het werken met ongevallensimulanten
 • Een vrijstelling voor deze module is niet mogelijk.

Module 5: Vakdidactiek

Traject

 • De vakdidactiek jeugdmonitor is de vijfde en laatste module van de opleiding tot jeugdmonitor.
 • 5 dagen (zie kalender voor de verschillende formules)
 • Verkort traject: Personen met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs of hebben of een geldige kwalificatie lesgever eerstehulpverlening bij Vorming of instructeur bij Hulpdienst kunnen een verkorte versie van Module 5 volgen, namelijk de Omscholingstweedaagse tot jeugdmonitor.

Verplicht voor

 • Jeugdmonitoren in spé die geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben of geen geldige kwalificatie lesgever eerstehulpverlening bij Vorming of instructeur bij Hulpdienst hebben.

Inhoud

We staan stil bij de verschillende doelgroepen waaraan je zal lesgeven en specifieke werkvormen op hun maat. Naast een massa praktische tips krijg je ook uitgebreid de kans om je vaardigheden te oefenen. Je geeft les aan je medecursisten en wordt daarbij continu geëvalueerd en bijgestuurd.

En na deze opleiding?

Ben je geslaagd voor het examen, dan ontvang je een brevet jeugdmonitor en mag je de alle verschillende eerstehulpinitiaties en -cursussen van Jeugd Rode Kruis geven aan kinderen en jongeren: Hupperdehulp, Hiep hiep help, Ai ai amai, Ket(c)hulp, ResQ, Up 2 Aid, Eerste hulp voor jeugdleiders, Helpertje en Junior Helper.

Prijs

140 euro (vijfdaagse met overnachting)

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum 16 jaar zijn bij aanvang van de cursus.
 • Minder dan 2 jaar geleden Module 1: Voorbereidingsdagen  gevolgd hebben en geslaagd zijn voor Module 2: LEGO-examen.
 • Minder dan 2 jaar geleden de opleiding Module 3: Krijtlijnen voor lesgevers in spé gevolgd hebben, of hiervan zijn vrijgesteld.
 • Minder dan 2 jaar geleden de opleiding Module 4: Krijtlijnen+ gevolgd hebben.

Omscholingstweedaagse tot jeugdmonitor

Traject

 • 2 dagen

Verplicht voor

 • Jeugdmonitoren in spé; die reeds lesgever eerstehulpverlening van Vorming zijn, instructeurs Hulpdienst of vrijwilligers met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.

Inhoud

We gaan in op doelgroepen, het didactisch model en de concrete invulling voor kinderen en jongeren, en op activerende werkvormen. Op dag één krijg je de theoretische basis mee, aangevuld met praktijkoefeningen. Je gaat naar huis met een lesopdracht, zodat je jezelf kan klaarmaken voor het examen tijdens op dag 2.

Prijs

32 euro (twee dagen)

Toelatingsvoorwaarden

 • Minder dan 2 jaar geleden geslaagd zijn voor Module 2: LEGO-examen, in het bezit zijn van een bewijs van pedagogische bekwaamheid en minder dan 2 jaar geleden Module 4: Krijtlijnen+ gevolgd hebben.
 • Of beschikken over een geldig brevet van lesgever eerstehulpverlening of instructeur Hulpdienst.