Onze basisprincipes

De kern en de kracht van de gehele Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging is vastgelegd in zeven Fundamentele Beginselen. De organisatie werkt overal ter wereld volgens deze principes.

Menselijkheid

Jeugd Rode Kruis zet zich in om het leven, de gezondheid en de waardigheid van kinderen en jongeren te beschermen. We streven naar wederzijds begrip, vriendschap, samenwerking en blijvende vrede.

Onpartijdigheid

Jeugd Rode Kruis is er voor iedereen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in nationaliteit, huidskleur, overtuiging of geaardheid. We leveren extra inspanningen voor de meest kwetsbaren.

Neutraliteit

Jeugd Rode Kruis kiest geen partij tijdens conflicten en mengt zich niet in debatten van politieke, religieuze of andere aard. Op die manier kunnen we het respect en vertrouwen van iedereen behouden.

Onafhankelijkheid

We bepalen zelf ons beleid en maken zelf onze keuzes. Druk of invloed van buitenaf bepaalt onze werking niet. Jeugd Rode Kruis gaat daarom zelf actief op zoek naar financiële middelen.

Vrijwilligheid

Jeugd Rode Kruis werkt met vrijwilligers. Geen enkele vrijwilliger werkt mee om zich financieel of maatschappelijk te verbeteren. Alle binnengekomen middelen gaan naar de werking van de organisatie, naar opleidingen en materiaal. In de totale werking streven we geen financiële winst na.

Eenheid

Jeugd Rode Kruis werkt op lokaal, provinciaal en nationaal vlak samen met de andere Rode Kruisdisciplines. Jeugd Rode Kruis en Rode Kruis-Vlaanderen streven dezelfde waarden na.

Universaliteit

Jeugd Rode Kruis is onderdeel van een internationaal netwerk van Jeugd Rode Kruisverenigingen en is solidair binnen de internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging.

×