Jeugd Rode Kruis helpt kinderen en jongeren helpen

Jeugd Rode Kruis is een beweging binnen Rode Kruis-Vlaanderen van en voor kinderen en jongeren die activiteiten organiseert met het oog op het sensibiliseren over en het voorkomen en verlichten van het leed dat mensen overkomt. Jeugd Rode Kruis wil anderen inspireren en aanmoedigen om hetzelfde te doen en wil deze initiatieven faciliteren. Jeugd Rode Kruis stelt haar expertise ter beschikking van interne en externe partners om samen haar missie te realiseren. 

 

Missie van Jeugd Rode Kruis

Iedereen kan helpen

Menselijkheid is het eerste fundamentele beginsel van het Rode Kruis. Het betekent dat we trachten om het leed dat anderen overkomt te voorkomen en te verlichten. Iedereen kan hierbij helpen. Ook kinderen en jongeren kunnen reeds basisvaardigheden leren, die hen in staat stellen om hulp te bieden wanneer dat nodig is. Daarnaast is het belangrijk om kinderen en jongeren op jonge leeftijd een attitude tot helpen aan te leren. Dit omvat eerste hulp verlenen, een sociale rol opnemen, zich vrijwillig inzetten voor anderen, …

Organiseren en sensibiliseren

We organiseren activiteiten die kinderen en jongeren bewust maken van het leed dat anderen overkomt en hen een zelfredzame attitude tot helpen aanleren. Dit kan door middel van spelvormen, informatiestanden, inleefspelen, lespakketten, workshops, vormingen, … die voor iedereen toegankelijk zijn. Zo kunnen we kinderen en jongeren op regelmatige basis bereiken. Zij dragen onze missie uit en wij kunnen op hen rekenen om mensen te helpen.

Anderen aanmoedigen

Een maximaal effect bereiken, kunnen we niet alleen. We willen daarom jeugdwerkers, leerkrachten, jeugdtrainers, ouders en jongeren uit andere organisaties inspireren en aanmoedigen om onze missie mee te realiseren. Dit doen we door informatieve spelen kant en klaar aan te bieden, vorming op maat uit te werken, informatie afgestemd op de doelgroep ter beschikking te stellen, materiaal uit te lenen, …

Expertise

We willen gezien worden als experten in wat we doen en treden steeds op als een dynamische en betrouwbare partner in onze samenwerking met anderen. We munten uit in wat we doen en we koesteren onze expertise. Dit betekent dat we ook partnerschappen aangaan om samen in te spelen op bestaande maatschappelijke noden. Dankzij Jeugd Rode Kruis maken kinderen en jongeren ook kennis met andere Rode Kruisdisciplines.

Waarden

Alle activiteiten en engagementen van Jeugd Rode Kruis moeten zowel in overeenkomst zijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, als stroken met de zeven Fundamentele Beginselen van de internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging