Hulp wereldwijd

Het Rode Kruis is over de hele wereld actief om te helpen bij allerlei rampen en conflicten, zowel tijdens de noodfase als achteraf. Ook in landen waar veel armoede heerst bieden wij hulp.

Door natuurrampen en oorlogen raken familieleden elkaar soms kwijt. Vaak zijn mensen hopeloos op zoek naar hun ouders of kinderen. Het Rode Kruis helpt die mensen om vermisten op te sporen en probeert families weer bij elkaar te krijgen.

Bij Jeugd Rode Kruis is het internationale apect nooit ver weg. Je kan op tal van projecten inschrijven en internationaal op uitwisseling gaan. Ook hebben we veel lespakketten die de gebeurtenissen in de wereld op een objectieve en duidelijke manier toelichten.