Denkers gezocht voor Europees project

28/02/18

Tumult gaat in het megaboeiende Europese project 'Becoming a part of Europe' met jeugdwerkers op zoek naar methodes om jonge nieuwkomers te betrekken. Het beste nieuws? Jij kan één van deze internationale denkers zijn!

Becoming a part of Europe?

In 2018 werkt Tumult mee aan het Europese project ‘Becoming a part of Europe: How youth work can support young migrants, refugees and asylum seekers (YMRA)’. Dit project focust op integratie en sociale inclusie van jonge nieuwkomers in het jeugdwerk. Het is een samenwerking tussen heel wat Europese landen. De nationale agentschappen van het Erasmus+ programma uit België/Vlaanderen (Jint vzw), Nederland, Zweden, Duitsland, Slovenië, Malta, Portugal en Italië. In Vlaanderen werkt Jint dit jaar samen met Tumult.

De doelstellingen van dit project zijn meervoudig: zowel het verzamelen van goede praktijken, als de ontwikkeling van nieuwe methodes en activiteiten zoals trainingen. Een derde doelstelling is het formuleren van beleidsaanbevelingen over verschillende thema’s.

Meer weten