Dobbelstenen voor mentaal welzijn

14/06/21

Persbericht: Jeugdbewegingen gooien dobbelstenen voor mentaal welzijn 

14 juni 2021

www.jac.be/joske

 

Jongeren hebben het tijdens de coronacrisis zwaar te verduren. Praten over mentaal welzijn is niet altijd eenvoudig, daarom werkten de negen Vlaamse jeugdbewegingen, het JAC (jongerenaanbod van het CAW) en hogeschool UCLL een dobbelstenenspel uit. Met die dobbelstenen kunnen leiders van jeugdbewegingen – die door kinderen en jongeren vaak als een vertrouwenspersoon beschouwd worden – welzijnsthema’s bespreekbaar maken.

“Mentaal welzijn is een grote en gezamenlijke prioriteit voor de jeugdbewegingen, vertelt Niels De Ceulaer, voorzitter JOS (jeugdbewegingen overleg en samenwerking). “Corona maakte de nood voor deze prioriteit nog eens extra duidelijk. Er was heel weinig ontmoetingsruimte en de druk op leiding was erg groot. De jeugdbeweging wil net een plek zijn waar je jezelf kan zijn en waar kinderen en jongeren op een veilige en laagdrempelige manier hun verhaal kunnen vertellen aan elkaar. Al blijkt dat niet altijd even evident. Daarom willen we met de dobbelstenen op een laagdrempelige manier leden en leiding ondersteunen om met elkaar te praten over hoe ze zich voelen. Tegelijk zijn leiders geen hulpverleners, daarom zochten we naar partners om dit thema vorm te geven.”

Samenwerking

Vorig jaar deed Scouts en Gidsen Vlaanderen, in samenwerking met Hogeschool UCLL, een onderzoek naar het mentaal welbevinden van de leden. Jongeren lijden onder de coronacrisis. 65% van de jongeren heeft matige tot ernstige mentale problemen tijdens de eerste lockdown (cijfer van Inez Germeys - onderzoeker KULeuven). “We zochten een expert in mentaal welzijn en kwamen zo bij het CAW terecht en meer specifiek het JAC, het jongerenaanbod. Na een eerste overleg bleken de resultaten uit het onderzoek herkenbaar voor alle 9 jeugdbewegingen en besloten we een samenwerking op te zetten.” zegt Tayfun Genc, adjunct verbondscommissaris Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Wij maken er een spel van

Concreet gingen we voor iets ‘herkenbaar’ en ‘positief’ wat de leden kunnen uitdragen. Dit met de bedoeling verbondenheid op te roepen over de koepels heen om zo te tonen dat jongeren er niet alleen voor staan. We ontwikkelden dobbelstenen met verschillende thema’s. Deze dobbelstenen worden door de leiding ingezet als gespreksstarter. Zo willen we mentaal welzijn bespreekbaar maken. We maakten daarnaast ook een aantrekkelijke poster met enkele do’s en dont’s. Wat doe je, bijvoorbeeld, nu wanneer iemand zegt dat het niet goed gaat en naar waar kan je doorverwijzen?

We richten deze methodiek op onze +16 jarigen (oudste groepen en leiding). Het doel is dat zij er onderling mee aan de slag gaan en nadien ook toepassen bij hun jongeren (leden). Op de dobbelsteen staat de weblink met alle info, zodanig een toepassing ook mogelijk is zonder poster.

Als opvolging voorzien we overleg- en evaluatiemomenten met de leiding en plannen we webinars in samenwerking met CAW om zo meer inhoudelijke diepgang rond het thema aan te bieden.

 

“Joske maakt er SPEL van!” is het resultaat van een intense samenwerking tussen het JAC en de jeugdbewegingen: FOS Open Scouting, Scouts & Gidsen Vlaanderen, Chirojeugd Vlaanderen, Evangelisch Jeugdverbond, KSA, JNM, IJD, KLJ & Jeugd Rode Kruis.