Initiatie Up 2 aid

16-18 jaar

De initiatie Up 2 aid leert jongeren de basis van eerste hulp:

  • wat te doen bij een ongeval
  • hoe je moet handelen bij een flauwte of bij bewustzijnsverlies
  • een bloedneus of ernstige bloeding stelpen
  • hoe je een huidwonde kan verzorgen
  • hoe je iemand met een brandwonde kan helpen
  • op welke manier je het best helpt bij hoofd- en wervelletsels
  • wat te doen bij een letsel aan botten, spieren of gewrichten
  • correct te handelen bij een vergiftiging door inslikken
  • een insectensteek verzorgen

Je kan een lesgever van Jeugd Rode Kruis vragen om de initiatie te begeleiden in je klas of jeugdvereniging. 

Vraag de initiatie aan

Initiatie zelf geven

We stellen ook al het materiaal ter beschikking om deze opleiding ter organiseren of zelf te geven.

Geef zelf de initiatie

Terugkoppeling

Kwam er een lesgever langs? We horen dan graag wat jij, als aanvrager, van onze initiatie vond.

Geef je mening

Ook van de deelnemers zelf horen we graag wat zij van onze initiatie vonden.

Blik terug als deelnemer

Duur:

2 à 3 uur

Prijs:

De kostprijs van een initiatie gegeven door een lesgever bedraagt 100 euro voor 3 uur + 25 euro per bijkomend uur.

De werkboeken (maximaal 20), attesten, lesmateriaal en vervoerskosten zijn in de prijs inbegrepen.