Leerlijn eerste hulp Rode Kruis-Vlaanderen

6-18+ jaar

Rode Kruis-Vlaanderen en Jeugd Rode Kruis ontwikkelden een leerlijn over eerste hulp. De leerlijn wil een kapstok bieden aan leerkrachten om aan ontwikkelingsdoelen en eindtermen een concrete invulling te geven. Hoewel de leerlijn zich in essentie richt op eerste hulp, komen beperkt ook aspecten met betrekking tot preventie aan bod. Je vindt in de leeswijzer tevens uitleg hoe je eerste hulp integreren in het gezondheidsbeleid van de school.

De leerlijn is een praktisch instrument doorheen de verschillende onderwijsniveaus, gaande van kleuteronderwijs tot secundair onderwijs, aangevuld met kennis, vaardigheden en attitudes. Leerkrachten kunnen deze leerlijn gebruiken als leidraad om de eindtermen te verwezenlijken en de ontwikkeling van leerlingen op te volgen. De leerlijn is evidence based ontwikkeld in samenwerking met het Centrum voor Evidence-Based Practice van Rode Kruis-Vlaanderen.

De leerlijn is een adviserende leidraad. Elke school dient het gegeven te vertalen naar de eigen situatie, naar concrete praktijken, manieren van werken, instrumenten … De leerlijn dient dus school- en klasspecifiek gemaakt te worden.