Lespakket Aardbevingen en Tsunami's

10-12 jaar

Aardbevingen zijn vaak schokkende rampen met een enorme impact. Zo nu en dan domineren ze het nieuws. Afhankelijk van de kracht en de locatie van de aardbeving wordt een regio vaak volledig verwoest, sterven duizenden mensen en heerst er een grote chaos.

Mogelijk hebben je leerlingen hierover vragen en kunnen ze zich moeilijk voorstellen wat het betekent om slachtoffer te zijn van een aardbeving. Daarom ontwikkelden Jeugd Rode Kruis en Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal dit lespakket over aardbevingen.

We maakten dit lespakket speciaal voor de leerlingen van de derde graad lager onderwijs. Het verschaft inzicht in:

  • de structuur van de aarde
  • het ontstaan van een aardbeving
  • de hulpverlening die nodig is voor de getroffen streek.

Aanvullend op het lespakket Aardbevingen maakten we een uitbreiding over Tsunami's, aardbevingen onder water.

Hulp voor Sulawesi

Opnieuw is Indonesië opgeschrikt door aardbevingen en een tsunami in Sulawesi. In september werd het Indonesische eiland Lombok getroffen door verschillende aardbevingen. De lokale overheid spreekt intussen over meer dan 800 dodelijke slachtoffers en honderden gewonden. Het Indonesische Rode Kruis is ter plekke om hulp te bieden.

Help nu en doe een gift via ons www.rodekruis.be/sulawesi, op ons rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 met de mededeling "INDONESIE" of op www.1212.be.

Rode Kruis-Vlaanderen is lid van het Consortium 12-12 voor noodhulpsituaties.