Lespakket Hitte

10-12 jaar

In België zorgt extreme hitte vaak voor een grote toename in sterfgevallen. Allicht hebben je leerlingen hierover vragen en kunnen ze zich moeilijk voorstellen wat het betekent om slachtoffer te zijn van een hittegolf. Ze horen berichten uit de media maar kunnen die misschien moeilijk plaatsen in een bredere context. Daarom ontwikkelde Rode Kruis-Vlaanderen dit lespakket over extreme hitte.

We maakten dit lespakket speciaal voor de leerlingen van de derde graad lager onderwijs. Het verschaft inzicht in:

  • hoe ons lichaam reageert op hitte,
  • welke problemen er kunnen ontstaan en
  • hoe je die het beste kunt voorkomen.

De leerlingen leren ook wat Rode Kruis-Vlaanderen doet om mensen te helpen bij een hittegolf.

We wensen je veel plezier met het gebruik van dit lespakket!

Duur:

Vrij te bepalen