Lespakket Orkanen

10-12 jaar

Jaarlijks maken verschillende tropische stormen vele slachtoffers. Door felle wind en hevige regen worden huizen vernield, oogsten verwoest en mensen verwond of gedood.

Allicht hebben je leerlingen hierover vragen en kunnen ze zich moeilijk voorstellen wat het betekent om slachtoffer te zijn van een tropische storm. Ze horen berichten uit de media maar kunnen die misschien moeilijk plaatsen in een bredere context. Daarom ontwikkelde Rode Kruis-Vlaanderen dit lespakket over tropische stormen.

We maakten dit lespakket speciaal voor de leerlingen van de derde graad lager onderwijs. Het verschaft inzicht in het ontstaan van stormen en meer bepaald tropische stormen, de impact die een storm kan hebben op mensen en hun omgevingen de hulpverlening die nodig is voor de getroffen streek.

Mozambique zwaar getroffen door cycloon Idai

Cycloon Idai, die op 14 maart 2019 in zuidelijk Afrika aan land ging, eiste honderden levens in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Het natuurgeweld verwoestte ook duizenden huizen. Door het uitvallen van de elektriciteit verliep de communicatie op het terrein enkele dagen bijzonder moeizaam.