Lespakket Overstromingen

10-12 jaar

Jaarlijks maken verschillende overstromingen vele slachtoffers. Door hevige regen worden huizen vernield, oogsten verwoest en mensen verwond of gedood.

Allicht hebben je leerlingen hierover vragen en kunnen ze zich moeilijk voorstellen wat het betekent om slachtoffer te zijn van een overstroming. Ze horen berichten uit de media maar kunnen die misschien moeilijk plaatsen in een bredere context. Daarom ontwikkelde Rode Kruis-Vlaanderen dit lespakket over overstromingen.

We maakten dit lespakket speciaal voor de leerlingen van de derde graad lager onderwijs. Het verschaft inzicht in het ontstaan van overstromingen, de impact die een overstroming kan hebben op mensen en hun omgeving en de hulpverlening die nodig is voor de getroffen streek.

Duur:

Vrij te bepalen

Voor wie:

Leerkrachten