Lespakket Vluchtelingen

10-12 jaar

Vluchten doe je niet zomaar. Wereldwijd vluchten miljoenen mensen voor oorlog, repressie, hongersnood, natuurrampen en andere zaken die het leven in hun eigen omgeving onmogelijk maken. Ze gaan op de vlucht omdat ze enkel zo nog een kans maken om hun leven te redden. Vluchtelingen kunnen hun vlucht meestal niet voorbereiden en moeten van de éne op de andere dag hun hele hebben en houden achterlaten. Tijdens hun vlucht worden ze aan heel wat ontberingen en gevaren blootgesteld (honger, ziektes, agressie …). Eens ergens aangekomen, zijn ze in de meeste gevallen niet welkom. In het land of de streek waar ze aankomen verblijven ze soms jaren, decennia in kampen of nederzettingen zonder hoop op een echte toekomst. Hun enige hoop is ooit terug te kunnen keren naar hun geboortestreek of asiel te krijgen zodat ze in hun nieuw vaderland een nieuw leven kunnen opbouwen.

Met dit lespakket willen we leerlingen uit de derde graad van het lager onderwijs bewust maken van de vluchtelingenproblematiek. We willen op een actieve manier rond het thema vluchtelingen werken. Via eenvoudige opdrachtjes komen leerlingen meer te weten over de definitie van een vluchteling en de verschillende redenen waarom mensen vluchten. We staan stil bij de omvang van de problematiek op wereldschaal en waar de meesten naartoe vluchten. Ook de manier waarop vluchtelingen worden geholpen wordt duidelijk: zowel in vluchtelingenkampen ter plaatse als in opvangcentra in landen waar vluchtelingen asiel aanvragen.

We wensen je veel plezier met dit lespakket. Hartelijk dank voor de aandacht die u aan deze problematiek wilt besteden!

Duur:

Vrij te bepalen