Lespakket Droogte

10-12 jaar

Droogtes zijn stille rampen. Ze ontwikkelen zich traag en de gevolgen voor de plaatselijke bevolking zijn rampzalig. Kinderen en jongeren pikken berichten op in de media en stellen zich vragen: Hoe is het om slachtoffer te zijn? Hoe en op welke manier worden slachtoffers geholpen?

Om op deze vragen te antwoorden maakte Rode Kruis-Vlaanderen een lespakket over droogte. Het is gericht op leerlingen van de derde graad lager onderwijs. Via leuke opdrachtjes en informatieve teksten ontdekken leerlingen stapsgewijs meer over droogte:

  • de verschillende oorzaken van droogte;
  • de gevolgen voor de bevolking en haar omgeving;
  • het belang van hulpverlening bij droogte: rampenpreventie en -paraatheid, noodhulp en heropbouw.